Visar goda exempel som är knutna till Stockholms läns landsting.