Vad är Arbetsmiljölyftet?
För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården: Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Arbetsmiljölyftet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar och ett förstärkt arbetsmiljöarbete för 150 miljoner kronor under det intensiva förändringsarbetet som genomförandet av Framtidsplanen innebär.

Hur kan jag följa förbättringsprojekten?
På den här webbplatsen kan du ta del av förbättringsarbeten och nya arbetssätt som Arbetsmiljölyftet möjliggör. Hittills har drygt 100 projekt från olika verksamhetsområden beviljats finansiering. Några projekt har genomförts och avslutats, andra pågår. Alla projekt presenteras här. Prenumerera gärna på sidan, så får du ett meddelande när ny information finns tillgänglig.

Vill du veta mer om Arbetsmiljölyftet?
Välkommen att kontakta Arbetsmiljölyftets projektledare Katrin Kopp, eller kontaktpersoner för specifika projekt.