Default size img 0842

Välkommen till arbetsmiljolyftet.ringla.nu

Nu kan vi alla ta del av de projekt som har genomförts och slutrapporterats inom ramen för Stockholms läns landstings satsning, Arbetsmiljölyftet. På den här sidan kommer projekten att presenteras med text, bilder och i förekommande fall med film.

Projekten är kategoriserade och taggade vilket gör dem sökbara för att var och en enkelt skall kunna hitta sådant som man är särskilt intresserad av. Det går att dela projekten via sociala medier, kommentera och diskutera enskilda projekt direkt på sidan och givetvis finns kontaktuppgifter till ansvariga kontaktpersoner.

Det är vår förhoppning att den här plattformen skall inspirera till ytterligare spridning av goda exempel och överföring av den kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen.