Default size xxl no.129

Rätt hjälpmedel ger färre arbetsskador

Rätt lyftteknik samt bra anpassade hjälpmedel skapar en trygghet för både personal och patienter och minimerar onödiga skador. Det finns många tunga arbetsmoment när det gäller att hantera både patienter samt material inom vården. Oftast är man även stressad vilket kan leda till onödiga rörelser som kan skada. Genom att utbilda och öka kunskaper kan man i dessa situationer lära sig att använda sin kropp på rätt sätt.

Läs mer om hjälpmedel, ergonomi- och förflyttningsteknik i dessa projekt:
Minskade belastningsskador
Inköp av sängtruck
Förbättrad arbetsmiljö för hantering av sterilt gods
Förbättrad flöde för textilförsörjning