Default size 1

Kommunikation leder till ökad patientsäkerhet

Att kommunicera på rätt sätt inom vården räddar liv och underlättar arbetet för personal. Det är ofta en stressad vardag för personalen med många olika arbetsmoment och uppföljningar av dessa. Det finns många projekt inom Arbetsmiljölyftet där man arbetat fram förbättringar av kommunikationen medarbetare emellan. Här är några av dem listade, använd sökfunktionen för att hitta fler.

Öka kunskap och redskap för en öppen och säker kommunikation
Flöde i arbetsschemat
Seminarieserie om hälsa, motivation och kommunikation 
Medarbetardrivet förbättringsarbete på Södersjukhusets förlossningsavdelning