Default size xxl sk rmklipp 2016 08 09 14.12.08.png

Förbättring inlagt i schemat

"Hälso- och sjukvårdens medarbetare är idag inte optimalt organiserade och en anledning är joursystemet som med kompensationsledighet blir problematisk för planering av verksamheten."
Så står det idag i Dagens Samhälle där det är en pågående diskussion kring läkarnas joursystem. I ett vårdsystem är all personal beroende av varandra och ett schema som fungerar. I projektet Flöde i arbetsschemat kan du läsa om hur de på Ortopedins enheter har löst sina behov.

Läs mer om projektet här