Default size sk rmklipp 2016 10 20 11.41.11

Arbetsmiljölyftet sprider goda exempel inom arbetsmiljö

Över 100 arbetsmiljöprojekt har hittills startats i Arbetsmiljölyftet som är en 150 miljoners satsning inom Framtidsplanen, Stockholms läns landstings gigantiska satsning på sjukhusbyggen, som sträcker sig över tio år. Genom Arbetsmiljölyftet skall man förstärka och utveckla arbetssätt för en bättre arbetsmiljö. 

Suntarbetsliv har uppmärksammat satsningen och gör bl.a. en intervju med projektledaren Christine Engius. Läs hela artikeln här .

Ringla är samarbetspartnern som har fått i uppdrag av Arbetsmijölyftet att sprida kunskapen om dessa projekt via arbetsmiljolyftet.ringla.nu. Vi (Ringla) gör det bl.a. genom att besöka verksamheterna och filma deras projekt. På hemsidan kan du som besökare läsa, se filmer och komma i kontakt med projektledarna inom de upplagda arbetsmiljöprojekten.