Teamarbete

Ett gemensamt helhetsansvar för patienterna ger en stimulerande arbetssituation med ökat kunskapsutbyte och arbetsglädje.


Goda Exempel