Default size 3899 704 470

Vidmakthållande av personcentrerad vård

Projekt: Vidmakthållande av personcentrerad vård - Psykiatri sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde 

Personcentrerad vård kräver ett närmre patientarbete i mindre team. För att omvårdnadspersonalen ska känna sig trygga i sina möten med patienterna, ur ett arbetsmiljöperspektiv, vill vi erbjuda utbildning och färdighetsträning i evidensbaserad samtalsmetodik. Varje team är beroende av kompetensen där brist annars kan utgöra en psykosocial risk. Möjligheten att möta patienten med evidensbaserad samtalsmetodik ökar dessutom möjligheten att vidmakthålla den kompetens medarbetarna erhåller i samband med implementering av det personcentrerade arbetssättet.

Resultat

Målet med vår satsning är dels självständiga medarbetare som känner sig trygga i det personcentrerade arbetssättet men också en kvalitativ och säker vård med ökad upplevelse av delaktighet för våra patienter. Det är alltför tidigt att avgöra om detta har skett. Vi förmodar att resultatet av 2018 års medarbetarenkät ger vägledning gällande medarbetarnas upplevelse av kompetens i förhållande till arbetsuppgifter liksom patienternas upplevelse av delaktighet via patientenkätens svar.

Ansvarig Kontaktperson

Catharina Kevin
catharina.kevin@sll.se

Senaste Goda Exempel