Utveckling av diabetesdagvården

Projekt: Diabetesdagvården: Utveckling av dagvård - Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Målet är att utveckla diabetesdagvården när slutenvården flyttas till Nya Karolinska Solna


  • Förbättra arbetsrutiner vid omhändertagandet av nya diabetesfamiljer, vilket leder till förbättrad arbetsmiljö för diabetesteamet och ökad trivsel på arbetsplatsen.

  • Ge ökad kunskap med struktur och nya innovativa sätt att jobba för att underlätta vår dagliga pedagogiska och egenvårdsgivande uppgift av familjerna i ett multidisciplinärt team.

Resultat


  • Ett nytt undervisningsmaterial i form av boken ”Hjälpredan” delas ut till alla barn med diabetes typ 1.

  • En diabetes-app håller på att tas fram. Appen innehåller verktyg för barn och ungdomar med diabetes med information och push-notiser som en hjälp med deras egenvård.

  • Tydliga arbetsbeskrivningar för olika personalkategorier på mottagningen/dagvården har tagits fram.

  • Målet har nåtts och Barndiabetesverksamheten har en fungerande dagvårdsverksamhet.

  • Vårdtiderna inom slutenvården har kortats.

Ansvarig Kontaktperson

Anna Olivecrona
anna.olivecrona@sll.se

Senaste Goda Exempel