Default size no.130

Utbildning i att förebygga hot och våld

Projekt: Utbildning i att förebygga hot och våld för att kunna hantera vardagen på akutmottagningen under ny- och ombyggnadsfasen 

Akutmottagningen har under ombyggnationen varit utspridd över ett mycket större område än tidigare med långa avstånd mellan de olika sektionerna. I och med att medarbetarna befinner sig långt ifrån varandra har de även svårare att i mån av tid hinna fram för att kunna hjälpa och stötta varandra i akut uppkomna hot- och våldssituationer. Ett behov av en kompetenshöjning för samtliga medarbetare uppstod för att på så vis öka personalens känsla av trygghet och stabilitet i vardagen. Vi ville stärka medarbetarna och ge dem verktyg för att lättare kunna hantera hotfulla patienter och närstående på ett, för medarbetarna, tryggt sätt. 

Vikten och behovet av att kontinuerligt tala om hur vi skall agera och motverka att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår har varit vår största lärdom. Kunskap hos medarbetarna och med de rätta verktygen kan många gånger motverka att situationer uppstår eller eskalerar till att bli hotfulla eller våldsamma. Detta måste kontinuerligt påminnas och talas om i medarbetargruppen.

Vi insåg även att ett nätverk mellan akutmottagningarna i Stockholm skulle vara ett bra forum att utbyta kunskap och erfarenheter då vi alla arbetar med samma problematik kring dessa frågor. Läs mer här

Ansvarig Kontaktperson

Malin Selin
malin.selin@ds.se
Även delaktig i
Evakueringsavdelningen

Senaste Goda Exempel