Default size depositphotos 50477073 small

Rätt riktad utbildning ökar trygghet och säkerhet hos sjuksköterskorna på akutmottagningen

Projekt: Utbildning i AMLS för att kunna hantera vardagen på akutmottagningen under ny- och ombyggnadsfasen 

Danderyds sjukhus har genomfört en stor ombyggnation och till följd av det har avstånden mellan de olika enheterna inom akutmottagningen varit längre än tidigare. Detta har gjort att det tagit längre tid för personalen att förflytta både sig själva och patienterna mellan de olika enheterna. Det fanns en oro och risk i och med att medarbetarna befann sig på för långt avstånd för att tillräckligt snabbt hinna fram för att kunna hjälpa varandra i akuta situationer. Detta upplevdes som en psykosocial belastning för medarbetarna som kände sig otillräckliga och osäkra på hur de skulle hantera olika situationer. Därför togs beslutet att genomföra en kompetenshöjning i hela personalgruppen och på så sätt öka personalens känsla av trygghet och stabilitet i vardagen.

Särskilt viktigt var att sjuksköterskorna kände sig trygga i hur de på ett systematiskt sätt identifierar, åtgärdar och handlägger akut sjuka patienter och undviker att fastna i ”färdiga bedömningar”, d v s har goda kunskaper i AMLS (Advanced Medical Life Support). För att höja kompetensen utbildades fyra sjuksköterskor till AMLS-instruktörer. Dessa kom i sin tur att kompetensutveckla övriga sjuksköterskor på akutmottagningen under en tvåårsperiod. På så sätt ökade kompetensnivån i hela sjuksköterskegruppen med en ökad trygghet i yrkesrollen som följd.

Ansvarig Kontaktperson


Maria Carlsson
maria.carlsson@ds.se

Senaste Goda Exempel