Default size 3890 567 378

Smidiga och effektiva flöden på Ortopedmottagningen

Projekt: Smidiga och effektiva flöden på Ortopedmottagningen - Danderyds Sjukhus AB

Syftet var att främja en god arbetsmiljö och bättre vård för patienterna genom att minska arbetsrelaterad stress och öka arbetsglädje. Mottagningen kommer att möta ett större antal patienter som är mer svårt sjuka framöver.

Målet för arbetet var att kartlägga och utforma en kärnprocess för mottagningen som minskar ojämn arbetsbelastning och ojämna flöden genom att främja omfördelning av arbetet mellan medarbetarna och mellan verksamhetens åtta olika arbetsstationer samt över dagen och veckan.

Satsningen innebär inrättande av en tvärprofessionell projektgrupp som tillvaratar medarbetarnas kunskaper och idéer för att gemensamt utarbeta en resurseffektiv mottagningsprocess. En kartlagd mottagningsprocess leder till att alla vet vad som ska göras och har kunskap om vad nästa person i kedjan behöver för att ge ett patientmottagande som bygger på delaktighet och medverkan hos dem som verksamheten är till för.

Mål för satsningen:


  • Förbättrad kommunikation

  • Förbättrat tvärprofessionellt samarbete

  • Underlätta ledning och styrning av mottagningsverksamheten

  • Minska arbetsrelaterad stress och ökad trivsel

  • Smidiga och effektiva flöden vid arbetsstationer inklusive mottagningsrum

Ansvarig Kontaktperson

Ida Duque
ida.duque@sll.se

Senaste Goda Exempel