Default size 3905 704 408

Samabete i team genom tydliga och målinriktade arbetssätt

Projekt: Samarbete i team genom tydliga och målinriktade arbetssätt - Södersjukhuset AB

Satsningen riktades mot sjuksköterskor och undersköterskor på en ortopedisk akutvårdsavdelning. En arbetsmiljöenkät innan projektet startade visade på en påfrestande arbetsbelastning och brister i organisation av arbetet. Avdelningen hade personalbrist. Tio sjuksköterskor och två undersköterskor slutade under 2016.

Syftet var att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det skulle uppnås genom att standardisera vanligt förekommande arbetssätt. Ett exempel på arbetssätt var rutiner vid risk för undernäring. De standardiserade arbetssätten skulle beskriva arbetssättets syfte, mål, arbetsfördelning och utförande.

Vidare skulle syftet uppnås genom ett förbättrat samarbete i team mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Teamsamarbetet skulle underlättas genom reflektion och förbättrad kommunikation.

Resultat


  • De 20 vanligaste omvårdnadsdiagnoser identifierades och hittills har fyra omvårdnadsaktiviteter införts och de omfattar syfte, mål, arbetsfördelning och utförande.

  • En avdelningshandbok har tagits fram som en plattform där de standardiserade arbetssätten återfinns som en primär källa för medarbetare, nyanställda och studenter

  • Utveckling av Smart Training Platform (vårdenhetssimulator) som erbjuder träning i icke tekniska färdigheter såsom samarbete, kommunikation, arbetsfördelning och prioritering. Detta är färdigheter som behöver komplettera tekniska färdigheter för att öka vårdpersonalens förmåga att hantera arbetet på vårdavdelning.Bild: Södersjukhuset AB

Ansvarig Kontaktperson

Jesper Wallin
jesper.wallin@sll.se

Senaste Goda Exempel