Default size servicegruppbild 0007

Organisationsförändring i samband med flytt

Projekt: Organisationsförändring i samband med flytt till nya lokaler för Servicegruppen, Sjukhusservice 

Hur ska man tänka när man flyttar in i nya lokaler, hur ska man göra för att komma sams? Hur skapar man en gemensam målbild så att arbetsgruppen både ska känna sig välinformerade och känna ett engagemang inför flytten till nya lokaler.

Inför flytten av Servicegruppens verksamhet på Södersjukhuset arbetade hela arbetsgruppen med att svara på dessa frågor genom att tillsammans med externa kommunikationskonsulter utarbeta en kommunikationsplan för medarbetare. Till att börja med gjordes en kartläggning över dagens kommunikationssystem i Servicegruppen. Informella och formella möten inventerades. En analys av Servicegruppens framtida behov och önskemål över information och delaktighet utfördes. Samtliga medarbetare var med på denna process och känslorna kring flytten beskrevs också bland annat via Photolangage övningar.

Utifrån dessa kartläggningar utarbetades en kommunikationsplan över hur information och delaktighet ska förmedlas framöver. Utbildning och stöd i förändringskommunikation har även genomförts till chef, enhetsledare och fackliga ombud/skyddsombud i Servicegruppen. I kommunikationsplanen har även ingått att de har skapat en gemensam skriftlig berättelse om varför de flyttar och vilken den gemensamma målbilden är (något som visade sig inte var klart för alla). Denna berättelse är nu samtliga medarbetare bärare av och kan berätta för alla som frågar.

Ansvarig Kontaktperson

Marie Thörne
marie.thorne@sll.se

Senaste Goda Exempel