Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svikt

Projekt: Säkrare arbetsmiljö vid omhändertagande av patienter med kognitiv svikt 

Avdelning 76 är inriktad mot allmän internmedicin och vårdar främst äldre och multisjuka patienter med behov av akutsjukhusets resurser. Det är en patientgrupp som kommer att öka med tiden, både med den demografiska utvecklingen men också med Framtidens Hälso- och Sjukvård där Danderyds sjukhus kommer att få ta emot patientströmmar från Karolinska sjukhuset i Solna.

Cirka 30 % av alla patienter över 70 år som vårdas inom akutsjukvården drabbas någon gång av akut förvirringstillstånd och kan i sitt förvirringstillstånd slåss, rymma eller falla på avdelningen. Många närstående till de drabbade blir givetvis oroliga och känner sig inte trygga med att lämna sina närstående på avdelningen vilket skapade en frustrationen som går ut över medarbetarna. Både patienter och närstående blir då ett arbetsmiljöproblem som vi såg kommer att växa på sikt.

I detta projekt har vi valt satsningar på ökad kunskap och tekniska lösningar för att ge medarbetarna förutsättningar att kunna ta hand om patientgruppen och på så sätt stå bättre förberedda inför framtidens utmaningar. Vi valde att demenscertifiera avdelningen via Silviahemmet för att med utgångspunkt från demensvården bli bättre inom akutsjukvården att ta hand om akut förvirrade äldre, med eller utan bakomliggande demenssjukdom. Vi har även köpt in och testat nya tekniska lösningar.

Vi har sett resultat som högre vårdkvalitet, kortare vårdtider och nu är vi en av de enheter på sjukhuset med mest nöjda medarbetare!

Ansvarig Kontaktperson

Camilla Lindell
camilla.lindell@sll.se

Senaste Goda Exempel