Default size sk rmklipp 2016 08 09 14.08.01

Öppen och säker kommunikation

Projekt: Öka kunskap och skaffa redskap för en öppen och säker kommunikation 

Arbete inom intensivvård ställer krav på ett högt arbetstempo och stresstålighet. Kommunikationen är avgörande för hur ett samarbete fortlöper. Arbetsplatsen är stor med ca 140 medarbetare av olika yrkeskategorier. Kommunikationen mellan kollegor behöver vara öppen och trygg så att en så säker patientvård som möjligt kan bedrivas. Kommunikation är en viktig del i den gemensamma arbetsmiljön. En god arbetsmiljö medför en lägre personalomsättning i sin tur, vilket befrämjar kunskapsbevarandet inom organisationen. För att vara rustad för framtidens Hälso- och sjukvård krävs medarbetare som har kunskap om kommunikation för att en flexibel, anpassningsbar och patientfokuserad organisation ska kunna fungera. En del i detta är att skapa en tydlig kommunikation mellan yrkesgrupperna.

Under en heldag fick alla medarbetare utbildning i kommunikation i syfte att lära sig och få redskap för en god kommunikation. Utbildningsdagen efterföljdes av handledarträffar i mindre grupper under tre tillfällen lett av psykologer. Målet med arbetsmiljösatsningen var att förbättra den kommunikativa arbetsmiljön mellan medarbetare på IVA. I satsningen har medarbetare fått tid till att fokusera på ämnen som på ett sätt kan uppfattas banalt men är så essentiellt.

Lärdomar från satsningen är att det är viktigt att vara noggranna och tydliga med struktur och plan till medarbetare och ledningen. Man når inte alla utan får se detta som ett fortlöpande projekt där alla medarbetare på sikt får med sig budskapet.Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel