Default size sk rmklipp 2016 08 09 11.00.10

IT-ronder

Projekt: IT-ronder: kartläggning av hur personalen upplever dagens IT-miljö 

Arbetsmiljösatsningen IT-ronder är en kartläggning av hur personalen upplever dagens IT-miljö och vilka IT-system och processer som upplevs som problemområden. I arbetet identifierades de delar och funktioner som anses påverka arbetsmiljön. Urvalet och kartläggningen har ägt rum i samarbete med vårdpersonal inklusive läkarna.

Syftet med kartläggningen var att förstå hur personal inom fyra olika områden på Södersjukhuset, SÖS, upplever dagens IT-miljö. Detta gjordes med hjälp av ett upplägg som var en kombination av intervjuer och observationer, baserat på metoden Contextual Inquiry.

Inom projektet har man utifrån insamlad information tagit fram förslag på förbättringar inom de valda områdena. Man hade inte som mål att lösa de problem som upptäcktes genom denna studie. Avsikten är att fortsätta arbetet genom 
att följa upp och försöka hitta medel för att genomföra förbättringar i de grundläggande utbildningar som genomförs på SÖS. Det gäller dels innehållet men även utbildningarnas upplägg och organisation.Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel