Default size no.126

Förflyttningskunskap i vården

Projekt: Förflyttningskunskap i vården 

Sabbatsbergsgeriatriken, belägen på Sabbatsbergs sjukhusområde i centrala Stockholm, bedriver huvudsakligen akutgeriatrisk slutenvård. Patienterna som vårdas på kliniken är i de flesta fall svårt sjuka och har svårt att själva medverka i sina förflyttningar. För omvårdnads- och rehabiliteringspersonalen innebär det många tunga arbetsmoment under en arbetsdag. Tempot är högt och upplevs ofta som stressigt. Majoriteten av medarbetarna är kvinnor och många har arbetat länge inom vården. Medelåldern är relativt hög, framför allt inom undersköterskegruppen. Flera medarbetare har belastnings- och förslitningsskador som begränsar arbetsförmågan. I arbetet med att förebygga sjukdom och arbetsskada är förflyttningskunskap därför en viktig del.

Målet med projektet var att ge medarbetarna på Sabbatsbergsgeriatriken kompetens och förutsättningar att använda en god arbetsteknik i det dagliga arbetet. I och med det stora deltagandet i utbildningen så har vi nått en grundnivå för kompetens som vi är oerhört nöjda med. Även när det gäller hjälpmedelsanvändning så är vi mycket nöjda med att hjälpmedlen – framför allt sliden – ses som ett naturligt arbetsredskap hos de flesta som gått utbildningen.

Däremot har vi inte nått målet i arbetet med att på ett naturligt sätt få in repetition och uppföljning av förflyttningskunskapen i det dagliga arbetet på vårdavdelningen. Här var tanken att förflyttningsinstruktörerna på respektive vårdavdelning skulle driva arbetet lokalt med stöd av huvudinstruktörerna, men vi har inte hittat någon bra form för det.  

Carina Henry

Ansvarig Kontaktperson

Carina Henry
carina.henry@sll.se

Senaste Goda Exempel