Default size sk rmklipp 2016 08 11 12.31.03

Förbättrat flöde för textilförsörjning

Projekt: Tekniska hjälpmedel för textilförsörjning 

Möjligheten att använda tekniska/automatiska lyfthjälpmedel till de tunga textilvagnarna som kan väga upp till 400 kg har undersökts. Målet har varit att hitta ett funktionellt och enkelt lyfthjälpmedel för att kunna förflytta textilvagnarna på ett smidigt och rationellt sätt. Att förflytta tvättvagnar med hjälpmedel är bara en del av arbetet på Textilstationen. Många tunga moment finns kvar och är svåra att bygga bort. Som att hantera/bära textilier hela dagen, vilket tungt och ansträngande och belastar hela kroppen. 

Målet med satsningen var att hitta/utveckla ett funktionellt lyft/draghjälpmedel eller specialtruck. Vidare att minska toppbelastningen som igångsättande och stoppande av tunga textilvagnar. Det utgör och skapar en större förståelse i arbetsgruppen för att variation av arbetsuppgifter är viktig. Slutligen att möjliggöra en utökad arbetsrotation eller utvidgning av arbetsuppgifterna i Servicegruppen genom att flera medarbetare kan jobba med textilhanteringen.

Denna satsning har gett oss möjlighet att genomlysa marknaden för hjälpmedel som uppfyllde de behov vi hade. En projektledare har kunnat arbeta kontinuerligt och i den utsträckning som har behövts då projektmedel har utbetalats. Det har varit en påtaglig faktor för att kunna genomföra projektet. Att en ergonom på Södersjukhuset har varit med i den lokala styrgruppen har gjort att kunskapsnivån har höjts och breddats och nya synsätt tillkommit.Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel