Default size depositphotos 22956864 l 2015

Förbättrad operationsverksamhet

Projekt: Operationsprojektet – Lokal samordnare, programkontoret 

Syftet var att förbättra operationsverksamheten inför flytten till en ny operationsavdelningen.

Projektet skulle:


  • utveckla framtida arbetssätt, anpassade till möjligheterna i det nya operationshuset.

  • utveckla framtida arbetssätt som stödjer en ökad produktivitet och effektivitet

  • utveckla framtida arbetssätt som utgår från samarbete i interprofessionella team och sträcker sig över specialitetsgränserna

  • skapa en attraktiv arbetsplats

Genomförande

Projektet genomfördes i tre faser:

Identifiera

Ställ diagnos

Rekommendera.

(Ytterligare en fas i förändringsarbetet planeras i ett nytt projekt som tar vid när detta avslutas: Genomför.

Faserna Ställ diagnos, Rekommendera och Genomför inkluderar dessutom perspektivet Bibehåll.)

Fas 1, Identifiera

Delmål för fasen var att ta fram en projektplan, en tidplan, en metod för det framtida arbetet och en tydlig vision för projektet.

Fas 2, Ställ diagnos

Delmål för fasen var att skapa en bild av den nuvarande situationen, vilka problem som finns samt att ge rekommendationer för att hantera problemen.

Fas 3, Rekommendera

Levererade kravställning av behov från operationsverksamhet mot andra verksamheter som Bild, MT/IT, Patologen och Steriltekniskt centrum samt gentemot pre- och postop.

Framgångsfaktorer


  • Tydligt mandat och stöd för projektet från sjukhusledning via programkontoret.

  • Professionellt projektstöd.

  • Goda förutsättningar för projektdeltagarna att medverka och delta på möten.

  • Positiv anda i gruppen, gemensam vision av framtiden. Högt i tak och konstruktiva diskussioner.

  • Väl förberedda möten med tydlig agenda.

Ansvarig Kontaktperson

Eva Striem
eva.striem@sll.se

Stephan Serenius
stephan.serenius@sll.se

Senaste Goda Exempel