Default size depositphotos 138786202 small

Förändrat arbetssätt i samband med läkarnas schemaläggning

Projekt: Förändrat arbetssätt i samband med läkarnas schemaläggning, Anestesi/IVA 

GAT-personalplanering är ett IT-verktyg där verksamhetens behov av läkarkompetenser alla tider på dygnet matas in i systemet för att säkerställa att rätt resurser är på rätt plats och nyttjas på bästa sätt.

Användningen av GAT- personalplanering möjliggör ett helt nytt och förändrat arbetssätt eftersom specialistläkartid kan frigöras och funktionerna kan utföras av andra professioner som sekreterare och/eller bemanningsassistenter. Södersjukhuset har beslutat att GAT-personalplanering ska användas för läkarnas schemaläggning och genom denna satsning kan införandeprocessen påskyndas.

GAT-personalplanering möjliggör:


  • Enklare och säkrare planering av läkarnas arbete, forskningsaktiviteter och frånvaro.

  • Bättre arbetsmiljö för läkare till följd av bättre planering, bättre framförhållning och relevant bemanning i förhållande till belastning

  • Bättre och snabbare uppföljning av aktuell planering och avvikelser från denna

  • Bättre stöd för teamarbete

  • Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle

  • Uppföljning av arbetsuppgifter per kategori och person

  • Standardiserade rutiner

  • Omfördelning av arbetsuppgifter, ändrad kompetensmix.

Ansvarig Kontaktperson

Charlotte Levin
charlotte.levin@sll.se

Senaste Goda Exempel