Default size no.125

Evakueringsavdelningen

Projekt: Evakueringsavdelning 

Inför ombyggnationen av akutmottagningen var en evakuering från de befintliga lokalerna till en ny avdelning nödvändig. Detta arbete krävde mycket engagemang och tid från många av våra medarbetare. Det krävdes planering av de nya lokalerna, iordningställande av dessa samt själva genomförandet av flytten ut till evakueringsavdelningen. Patienterna som skrevs in och togs emot i evakueringsavdelningen behövde sedan transporteras vidare ut till de olika sektionerna. Med hjälp av transportrullstolar behövde endast en person per arbetspass engageras i transporterna.

Satsningen möjliggjorde att vi kunde involvera akutmottagningens medarbetare i planeringen, genomförandet och iordningställandet av vår evakueringsavdelning utan att det påverkade den befintliga verksamheten. Vi har sett att det är av stor betydelse att de som arbetar i verksamheten också får vara med i planeringen av denna. Projektet gav dessa engagerade medarbetare rätta förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på ett fantastiskt sätt.

De erfarenheter vi har lärt oss via projektet skulle göra sig nytta i ett nätverk mellan akutmottagningarna i Stockholm. Det skulle vara ett bra forum att utbyta kunskap och erfarenheter då vi är många sjukhus som står inför ombyggnationer i olika former. Läs mer här

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel