Default size 3904 am 704 470

Ett team på två arbetsplatser

Projekt: Ett team på två arbetsplatser - Bröstcentrum, Södersjukhuset AB

Bröstcancervården i Stockholm har förändrats vilket inneburit ett ökat uppdrag för Södersjukhuset AB. Sjukhusets nya bröstcentrum öppnade hösten 2016. Bröstcentrum har nu två arbetsplatser, en på Södersjukhuset Sjukhusbacken 10 och en vid Södra Station. I samband med det nya bröstcanceruppdraget har mycket ny personal anställts och arbetsstyrkan har näst intill fördubblats.

Vårt syfte med arbetsmiljösatsningen var att skapa en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv med två arbetsplatser. Vi ville genom arbetsmiljösatsningen bevara teamets vi-känsla, främja goda kommunikationsvägar samt minska känsla av stress hos medarbetarna.

Resultat

Projektet har lett till:


  • ökad teamkänsla

  • ökad förståelse mellan arbetsgrupperna

  • ökad sammanhållningFoto: Anna Molander

Ansvarig Kontaktperson

Stina Österman
stina.osterman@sll.se

Senaste Goda Exempel