Återinläggning inom 30 dagar

Projekt: Återinläggning inom 30 dagar - Sabbatsbergsgeriatriken, Stockholms läns sjukvårdsområde

Syftet med projektet är att möta den multisjuka, sköra geriatriska patienten och ge möjlighet till direkt återinläggning till vårdavdelningen. Detta leder till ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen genom minskad stress och ökad arbetsglädje då vi har förutsättningar att möta patientens behov av delaktighet, kontinuitet och trygghet.

Resultat

Projektet har utvärderats på kliniknivå. 110 patienter anslöts och av dessa kom 29 patienter åter in till kliniken inom projektets ramar.

Projektet har inneburit en stor trygghet för patienterna och deras anhöriga. Om patienterna försämras i hemmet kan de komma åter direkt till kliniken och behöver inte passera en akutmottagning. Detta upplevs mycket positivt då besök på akutmottagningar ofta kan medföra lång väntetid och stor risk att drabbas av ytterligare sjukdomar, exempelvis olika infektionssjukdomar som ofta florerar på länets akutmottagningar.

Personal på kliniken har upplevt en glädje med att kunna erbjuda patienterna direkt återinläggning. Patienter som kommit åter får oftast komma till en avdelning där de känner igen både miljön och personalen.

Ansvarig Kontaktperson

Maria Mathé
maria.mathe@sll.se

Senaste Goda Exempel