Default size depositphotos 42241205 m 2015

Akut ortopedi på barn

Projekt: Barnprojektet – kirurgi och ortopedi på barn, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 

Utifrån att Sachska på Södersjukhuset fick ett nytt uppdrag att hantera akut handläggning av skador på armar och ben genomfördes en satsning på ökad kompetens för att kunna handleda och utbilda personal i denna nya patientkategorins behov.

Det nya uppdraget har krävt en utveckling av nya arbetssätt inom organisationen då detta är patienter med tillstånd och diagnoser som SÖS inte tidigare har tagit hand om i den här åldersgruppen. De nya arbetssätten berör exempelvis ökat samarbete mellan befintliga kliniker och samordning för att säkerställa patientflödena. Syftet var att ha en person på plats med barnortopedisk kompetens och erfarenhet samt med kännedom om patientflödena i Stockholm inom denna grupp. Uppgiften vara att:


  • handleda personalen,

  • hålla i riktade utbildningsinsatser

  • bistå med optimering av patientflöden.

  • omhändertagandet blir professionellt och patientsäkert,

  • den egna personalen fick stöd och hjälp i inledningsfasen.

En viktig del i att lyckas visade sig vara ett tidigt och nära samarbete med skyddsombud och fackliga representanter.

Ansvarig Kontaktperson

Eva Östblom
eva.ostblom@sll.se

Senaste Goda Exempel