Vad är Arbetsmiljölyftet?

För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting. en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården: Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljölyftet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar och ett förstärkt arbetsmiljöarbete för 150 miljoner kronor under det intensiva förändringsarbetet som genomförandet av Framtidsplanen innebär. Klicka här för att läsa mer!